Każda taksówka musi spełniać określone wymagania. Mowa tu przede wszystkim o wymaganiach wynikających z przepisów prawa, a także o wymaganiach dotyczących wyposażenia i bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o przepisy prawa, to te odnaleźć można m.in. w kodeksie drogowym i w prawie przewozowym. Jakie dokładnie wymagania musi spełniać samochód, aby mógł przewozić pasażerów właśnie jako taksówka?

Taksometr elektroniczny, kasa fiskalna i oznakowanie

Jak wspomniano, każda taksówka musi spełniać określone normy. Przede wszystkim musi być obowiązkowo wyposażona w zalegalizowany taksometr elektroniczny. Urządzenie to służy do naliczania opłat za przejazdy. Co ważne, taksometr połączony musi być z kasą fiskalną. To drugie obowiązkowe urządzenie w każdej taksówce. Dodatkowo w samochodzie muszą znajdować się przynajmniej dwa miejsca dla pasażerów. Taksówka musi także posiadać nie mniej niż dwoje drzwi z każdego boku. Istotne jest również, aby auto posiadało bagażnik na bagaż podręczny pasażerów. Na wyposażeniu musi znaleźć się także apteczka, gaśnica i koło zapasowe. To nie jedyne wymagania dotyczące taksówek. Wspomniano już o oznaczeniu. Na dachu samochodu koniecznie znajdować musi się znak świetlny z napisem TAXI. Napis musi być czarny i widoczny z obu stron, natomiast oświetlenie znaku może być białe lub żółte. Warto podkreślić, że po zmroku znak musi być widoczny z odległości co najmniej 50 metrów. Przepisy pozwalają na stosowanie dodatkowych oznaczeń na taksówce. Mowa tu o nazwie firmy, numerze telefonu i innych danych określających taksówkę.

Lokalna identyfikacja i ubezpieczenie

Mówiąc o wymaganiach, jakie musi spełniać pojazd, aby mógł jeździć jako taksówka, pod uwagę wziąć należy także prawo lokalne. W wielu miejscowościach obowiązują przepisy dotyczące dodatkowego oznaczenia samochodów. Mowa tu o konieczności umieszczenia na taksówce nazwy miejscowości, herbu, numeru bocznego i innych danych identyfikujących taksówkę. W każdej miejscowości przepisy dotyczące dodatkowego oznaczenia mogą być różne. Ważne jest także, aby pojazd pełniący funkcję taksówki był odpowiednio ubezpieczony. Samo obowiązkowe ubezpieczenie OC w przypadku prowadzenia takiej działalności jak przewóz osób to zdecydowanie za mało. Taksówka narażona jest na większe ryzyko zniszczeń, co wiąże się z częstszymi naprawami i związanymi z nimi kosztami. Dlatego niezbędne jest ubezpieczenie AC i NNW. Szczególnie przydatna może być też polisa AC. Pozwala na skorzystanie z pomocy w razie uszkodzenia samochodu, jego zniszczenia lub kradzieży. Biorąc pod uwagę, że taksówka jest narzędziem pracy, warto pomyśleć o odpowiedniej ochronie ubezpieczeniowej.

Obowiązkowe przeglądy techniczne

Taksówka, tak jak każdy samochód, musi przejść obowiązkowy przegląd techniczny. Co jednak ważne w tym przypadku, wymagane jest, aby taksówka przeszła dwa przeglądy techniczne w ciągu roku. Pierwszy przegląd to klasyczne badanie techniczne, które przejść co roku musi każdy pojazd. Jego celem jest ocena stanu technicznego podzespołów samochodu. Z kolei celem drugiego badania jest stwierdzenie zdolności pojazdu do przewozu osób. Każdy z tych przeglądów musi być przeprowadzony w okręgowej stacji kontroli pojazdów. Pamiętać trzeba, że w ruchu drogowym uczestniczyć mogą wyłącznie pojazdy z ważnym przeglądem technicznym.

Wymagania wobec taksówkarza

Określone w przepisach wymogi spełniać musi nie tylko samochód, ale i sam taksówkarz. Kto zatem może pracować w tym zawodzie? Osoby zatrudnione w korporacjach taksówkarskich lub prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą muszą posiadać ważne prawo jazdy kat. B i mieć ukończone 18 lat. Co ważne, takie osoby nie mogą być karane, nie mogą posiadać zakazu wykonywania zawodu kierowcy, a także nie mogą mieć przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania tego zawodu. Osoby spełniające te wymagania mogą wystąpić o licencję taksówkarską. Taki wniosek złożyć należy w urzędzie miasta lub gminy. Podkreślić trzeba, że wykonując zawód taksówkarza, wydaną wcześniej licencję zawsze należy mieć przy sobie.

Jak zatem widać, nie każdy samochód może być taksówką. Aby było to możliwe, pojazd spełniać musi określone wymogi. Wynikają one wprost z przepisów zawartych w kodeksie drogowym i w prawie przewozowym. Pamiętać trzeba, że świadczenie usług transportowych bez odpowiedniej licencji i autem niespełniającym wspomnianych wymogów grozi surowymi konsekwencjami. Taksówkarz zadbać powinien również o skuteczną ochronę ubezpieczeniową. Polisa AC sprawdzi się w tym przypadku idealnie. Dzięki temu w pracy można czuć się po prostu bezpiecznie.

[Artykuł sponsorowany]