Przedsiębiorcy często korzystają z usług taksówkarskich w sprawach związanych z prowadzeniem swojej działalności lub pracownicy przemieszczają się w sprawach służbowych. Przejazdy te są dokumentowane fakturami lub rachunkami.

Zabrać paragon czy czekać na FV?

Wielokrotnie pasażer nie ma czasu czekać na wystawienie faktury i prosi o paragon fiskalny. W tym przypadku lepiej zachować cierpliwość i poczekać na wystawienie odpowiedniego dokumentu, na podstawie którego przejazd taksówką będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania działalności. Paragon za usługę taksówkarską nie może stanowić podstawy do dokonania zapisu w kosztach działalności.

Pamiętajmy jednak, że taksówkarz nie jest zobligowany do wystawienia faktury VAT jeżeli nie jest czynnym podatnikiem VAT. Przeważająca większość taksówkarzy jest zwolniona z podatku VAT i w takim przypadku wystawia fakturę bez stawki VAT.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, która polega na świadczeniu usług taksówkarskich w zakresie przewozu osób mogą rozliczać się na zasadzie zryczałtowanego podatku dochodowego lub karty podatkowej.

Taksówkarz na karcie podatkowej

Karta podatkowa jest wybierana przez taksówkarzy jako przeważająca forma rozliczania się z Urzędem Skarbowym, ponieważ stanowi wiele zalet w przeciwieństwie do księgi przychodów i rozchodów czyli rozliczanie się z fiskusem na zasadach ogólnych. Rozliczenie na karcie podatkowej – co miesiąc odprowadzamy do Urzędu Skarbowego stałą kwotę, która nie jest zależna od twoich dochodów. Kwotę podatku ustala w drodze decyzji naczelnik Urzędu Skarbowego na podstawie rodzaju i zakresu prowadzonej działalności.

Na koniec roku podatkowego składamy PIT-16A, w którym wykazuje się zapłacone i odliczone od podatku składki zdrowotne w roku. Minusem takiej formy rozliczania się z fiskusem jest fakt, że chcąc zaciągnąć kredyt w banku możemy mieć problem z jego uzyskaniem.

Reasumując jeśli pilnie potrzebujesz fakturę VAT za przejazd taksówką przed rozpoczęciem kursu zapytaj się czy otrzymasz taki dokument od taksówkarza.