Jedynie w samej Warszawie działa obecnie około  11 tys. taksówkarzy. Mogłoby się więc wydawać, że taksówką może jeździć praktycznie każdy, kto posiada prawo jazdy. Jak się jednak okazuje, osoba wykonująca ten zawód musi spełnić szereg ściśle określonych wymagań. Oprócz nich – ze względu na pracę z klientem – nie bez znaczenia są także predyspozycje osobowościowe.

Taksówkarz – jakie wymogi powinien spełnić?

W naszym kraju taksówkarz musi mieć przynajmniej 21 lat oraz czynne prawo jazdy kategorii B, aby rozpocząć pracę w zawodzie. Oprócz tego, ma on obowiązek ukończenia szkolenia z transportu drogowego, na którym sprawdzana jest m.in. znajomość prawa pracy, prawa miejscowego, przepisów BHP oraz topografii miasta. Musi przejść on również badania psychologiczne oraz posiadać prawny tytuł do dysponowania konkretnym samochodem. Od taksówkarza wymaga się często także posiadania własnej działalności gospodarczej.

Każdy taksówkarz musi posiadać licencję na wykonywanie zawodu na danym obszarze. Za samą licencję, egzamin oraz szkolenie musi on zapłacić z własnej kieszeni. W ciągu 6 miesięcy od uzyskania licencji musi on podjąć pracę w zawodzie – w przeciwnym wypadku zostanie mu ona odebrana. Na własną rękę powinien on zakupić taksometr, kasę fiskalną oraz – opcjonalnie – terminal, który coraz częściej jest wymagany przez klientów. Warto zaznaczyć, że od opłat za kurs, wykonanych przy pomocy terminala taksówkarz musi dzielić się daną kwotą z operatorami systemu. Oznacza to, że jeśli zapłaci się taksówkarzowi w gotówce, więcej pieniędzy trafi do jego portfela.

Taksówkarz – jakie umiejętności powinien mieć?

Przede wszystkim taksówkarz powinien być doskonałym kierowcą – wypełniając codzienne obowiązki, odpowiada za życie swoje i pasażera. Co więcej, powinien być on dobrze zaznajomiony z topografią miasta, w którym realizuje zlecenia. Ze względu na to, że taksówkarz ma na co dzień do czynienia z różnymi klientami, istotna jest również cierpliwość i odporność na stres. Niektórzy pasażerowie pragną się czasem komuś wygadać – w związku z tym taksówkarz powinien wykazać się także umiejętnością słuchania.

Praca taksówkarza to nie tylko jazda samochodem, ale i samo czekanie na klienta. Przez ten czas osoby wykonujące ten zawód – w zależności od własnych upodobań – rozwiązują krzyżówki, słuchają radia, czytają lub rozmawiają przez telefon. Warto dodać, że mimo iż taksówkarz najczęściej sam sobie narzuca godziny pracy, w dużych miastach często najlepiej zarabia on w nocy.