Po uzyskaniu licencji taxi oraz, ewentualnie, zaświadczeniu o zdaniu egzaminu, pora na wyposażenie taksówki. Pamiętaj, że każdy taksówkarz może przewozić pasażerów jednym określonym samochodem – jeżeli zdecyduje się pewnego dnia na inny, nielicencjonowany, grozi mu wysoka grzywna.

Jak powinna być wyposażona taksówka?

Przede wszystkim, w każdej taksówce powinien znajdować się taksometr elektroniczny z dowodem legalizacji. Jego zadaniem jest naliczanie opłat, powiązany jest on z kasą fiskalną. Co więcej, taksówka musi być wyposażona przynajmniej w dwa miejsca przeznaczone dla pasażerów, a w przypadku taksówki bagażowej – w minimum jedno. Ponadto, samochód powinien mieć przynajmniej dwoje drzwi z boku każdego nadwozia, ewentualnie dwoje drzwi po prawej stronie, jedne po lewej oraz jedne z tyłu nadwozia. Takie wymagania nie obowiązują jednak w przypadku taksówki bagażowej.

W każdej taksówce musi się znaleźć również miejsce na podręczny bagaż dla pasażerów oraz apteczkę doraźnej pomocy, jak również ogumione koło zapasowe. Konieczne jest także posiadanie dodatkowego światła z napisem „TAXI”, umieszczonego na dachu samochodu i przystosowanego do warunków określonych w prawie, a więc:

  • mieć biały lub żółty samochodowy kolor oraz czarne napisy z tyłu i przodu,
  • może być włączone wtedy, gdy taksometr jest wyłączony,
  • w nocy musi być ono widoczne przynajmniej z odległości 50 m.

Taksówkarze mogą instalować dodatkowe lampy z nazwą firmy oraz jej dane, np. telefon czy adres – należy jednak pamiętać, że również i one muszą mieć określoną barwę oraz ściśle określoną lokalizację, a więc powinny:

  • być umieszczone na dachu, po jednej i drugiej stronie napisu „TAXI”,
  • mieć barwą białą lub żółtą samochodową,
  • nie wpływać źle na czytelność napisu „TAXI”.

Warto zaznaczyć, że można umieszczać na taksówce także np. nazwę miejscowości, jej herb, numer boczny, a także specjalne oznaczenia identyfikujące lokalną taksówkę (zgodne z ustaleniami w danej gminie lub związku komunalnym).

Jakie przeglądy powinna odbyć taksówka?

Aby zweryfikować czy taksówka jest odpowiednio przygotowana do jazdy, należy przeprowadzić badanie techniczne w okręgowej stacji kontroli pojazdów. W jego ramach następuje:

  • kontrola numerów identyfikacyjnych pojazdu, (VIN),
  • kontrola tablic rejestracyjnych,
  • sprawdzenie numeru nadwozia, podwozia lub ramy.

Podczas badania zweryfikowana zostaje również obecność wszystkich potrzebnych, wyżej wymienionych urządzeń i elementów.

Jeżeli to dodatkowe badanie wykonuje się w momencie, gdy ma się aktualne badanie okresowe, jego cena wynosi 42 zł. Jeżeli go się jednak nie ma, podczas badania technicznego należy ponieść dodatkowy wydatek w wysokości 98 zł. Co więcej, jeżeli w samochodzie występuje instalacja gazu, koszt badania technicznego wynosi 203 zł, plus 1 zł na Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców. Przeglądy okresowe każdej taksówki muszą się odbywać co rok, w żaden sposób nie wpływa na to wiek pojazdu.

Na samym końcu wszystkich procedur należy udać się do Wydziału Komunikacji zlokalizowanego najbliżej Twojego miejsca zamieszkania. Tam urzędnicy wpisują do dowodu rejestracyjnego informację, o tym, że dana taksówka jest odpowiednio przygotowana do jazdy.