Badania psychologiczne dla taksówkarza

Czym badania psychologiczne dla taksówkarzy są wymagane?

Kierowcą taksówki może zostać każdy kto ma ukończone 18 lat, posiada prawo jazdy kategorii B, uzyska zaświadczenie o niekaralności oraz orzeczenie lekarskie i psychologiczne. Badania psychologiczne, które są wymagane w zawodzie kierowcy taksówki, przeprowadzane są w celu stwierdzenia przeciwwskazań natury psychicznej do wykonywania tego zawodu.

Gdzie wykonać badanie?

Badania psychologiczne dla kierowców są przeprowadzane w pracowniach psychologicznych, które muszą być wpisane do rejestru marszałka województwa. W trakcie badań psychologicznych jest dokonywany pomiar czasu reakcji kierowcy w różnych warunkach oświetlenia oraz badana jest zdolność koncentracji. Badania psychologiczne składają się z dwóch części, testowej i sprawnościowej.

W części testowej badany jest typ osobowości, sprawność intelektualna i odporność na stres. Natomiast w części sprawnościowej badana jest szybkość reakcji, koncentracja oraz koordynacja wzroku i słuchu. Część sprawnościowa odbywa się za pomocą urządzeń, w pomieszczeniu specjalnie przygotowanym do takiego badania. Dodatkowo może być przeprowadzona rozmowa z psychologiem, który będzie przeprowadzał badania.

Ile kosztuje badanie psychologiczne dla kierowców taxi?

Badania psychologiczne są odpłatne, koszt badania wynosi około 150zł, który pokrywa badana osoba.

Co ile trzeba wykonać badanie?

Badania psychologiczne wykonuje się co pięć lat do ukończenia przez kierowcę 60 roku życia, natomiast po ukończeniu 60 lat kierowca ma obowiązek wykonywania badań co 30 miesięcy. Uprawniony psycholog, który przeprowadza badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu, i który nie stwierdzi przeciwwskazań do wydania pozytywnego orzeczenia badanemu, ma obowiązek wystawić orzeczenie psychologiczne uprawniające do kierowania pojazdem. Jeżeli psycholog przeprowadzający stwierdzi, że są przeciwwskazania do wystawienia pozytywnego orzeczenia psychologicznego, badany ma prawo wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania psychologicznego do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy. Wniosek należy złożyć pisemnie w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia psychologicznego, które wydał uprawniony psycholog. Przeprowadzone ponowne badanie psychologiczne będzie ostatecznym, od którego nie będzie odwołania. Prawidłowy wynik badania psychologicznego powinien brzmieć „nie ma przeciwwskazań zdrowotnych ani psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy”. Kierowca taksówki ma obowiązek przechowywania aktualnych badań psychologicznych, które musi udostępnić w razie kontroli uprawnionym organom.