topografia miasta

Czym jest topografia miasta?

Topografia miasta jest konfiguracją powierzchni, która uwzględnia obecność i wzajemne położenie obiektów, punktów charakterystycznych danego terenu, kartografią związaną z opisywaniem terenu. Znajomość topografii miasta jest szczególnie potrzebna w pracy taksówkarza. Jeżdżąc taksówką nie można polegać tylko na nawigacji, ponieważ w tym zawodzie znajomość topografii miasta, w którym uprawiany jest zawód taksówkarza, jest niezbędna.

Jak szybko nauczyć się można topografii miasta, w którym zamierza pracować potencjalny taksówkarz?

Jednym ze sposobów poznania topografii miasta jest nauczenie się jego mapy, drugim sposobem jest nic innego jak jazda po mieście, która będzie efektywniejszym i prostszym sposobem do zapoznania się z topografią miasta.

Topografia miasta – czy taksówkarz musi zdać egzamin?

By móc zostać kierowcą taksówki należy spełnić kilka warunków, które będą uprawniać do bezpiecznego przewozu pasażerów oraz poruszania się po mieście. Jednym z wymogów, które musiał spełniać kandydat na kierowcę taksówki była znajomość topografii miasta, w którym chciał wykonywać swoją działalność. Kandydat na kierowcę taksówki musiał ukończyć kurs i zdać egzamin z topografii miasta. Kursy prowadzone były przez komercyjne ośrodki szkolenia, których nie można było odbyć eksternistycznie. Każdy kurs kończył się egzaminem przed komisją, która była powoływana przez prezydenta miasta lub burmistrza miasta.

Nowe przepisy – 2019/2020 rok

Przepisy takie obowiązywały do 31 grudnia 2019r. Uchwalona 16 maja 2019 roku nowelizacja ustawy o transporcie drogowym zniosła obowiązek zdawania egzaminu ze znajomości topografii miasta oraz przepisów miejscowych dla taksówkarzy, która weszła w życie 1 stycznia 2020 roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, które zniosły egzamin z topografii miasta oraz znajomości prawa miejscowego dla przyszłych taksówkarzy, nadal może być wymagany w miastach liczących ponad 100 tysięcy mieszkańców, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 6 września 2001r. o transporcie drogowym. Rada gminy liczącej powyżej 100 tys. mieszkańców może wprowadzić w drodze uchwały obowiązek odpłatnego kursu przygotowawczego, który kończy się egzaminem ze znajomości topografii miasta.

Zniesiony 1 stycznia 2020r obowiązek zdania egzaminu z topografii miasta, ma na celu umożliwienie łatwiejszego dostępu do pracy w zawodzie taksówkarza. W przewozach osób taksówką funkcjonuje certyfikat kompetencji zawodu taksówkarza, egzamin z topografii miasta był jego odpowiednikiem, który działał na korzyść pracującego w zawodzie taksówkarza. Zniesiony egzamin dotyczył nie tylko topografii miasta, jak również poruszał zagadnienia pierwszej pomocy, prawa lokalnego i przepisów administracyjnych.