Znak Taxi

Znaki drogowe dla kierujących pojazdami wskazują informacje jak powinni prawidłowo zachować się na drodze. Ze względów bezpieczeństwa nie można rozróżniać znaków na mniej lub bardziej ważniejsze, ponieważ wszystkie znaki drogowe mają dbać o nasze bezpieczeństwo. W Polsce wyróżniamy dziesięć typów znaków, które między innymi mają za zadanie informować, ostrzegać, nakazywać, zakazywać.

Znak Taxi

Rozporządzenie ministra infrastruktury informuje między innymi o przepisach w sprawie warunków technicznych dla znaków postoju taxi, które musi być oznakowane dwoma znakami D-19 i D-20. Charakterystyczny niebieski znak z napisem Taxi, czyli D-19 oznacza miejsce przeznaczone na postój taksówek osobowych. Znak D-20 oznacza miejsce, w którym kończy się postój taksówek, ale nie jest on obowiązkowy, ponieważ znak D-19 działa do 20 metrów przed miejscem jego postawienia. Znak D-19 jest dwustronny i powinien być umieszczony obok miejsca, z którego odjeżdża pierwsza taksówka z oczekujących na postoju.

Początek postoju Taxi i koniec – jakie znak?

Wielu kierowców twierdzi, że zakaz parkowania za znakiem D-20 nie jest zrozumiały, ale jednak jest logiczny, ponieważ opiera się o definicję znaku D-19. Znak D-19 jest to początek strefy Taxi, natomiast znak D-20 jej końcem. Zgodnie z zapisanym rozporządzeniem znak D-20 występuje przed znakiem D-19, jednocześnie wyznaczając miejsce końca kolejki oczekujących taksówek na postoju.

Mandat za parkowanie za znakiem Taxi

Bardzo często kierujący pojazdami w pośpiechu parkują samochody, nie sprawdzając uprzednio obowiązujących w danym miejscu znaków, po czym okazuje się, że zaparkowali w miejscu, w którym obowiązuje znak D-19, czyli na postoju dla taksówek. Zgodnie z przepisami, parkowanie samochodu innego niż taksówka w miejscu obowiązywania znaku D-19 jest zabronione. Policjant lub strażnik miejski ma prawo ukarać kierowcę pojazdu, który zaparkował w miejscu obowiązywania znaku D-19, co wiąże się z otrzymaniem mandatu i punktami karnymi.

Przekreślony znak TAXI oznacza początek postoju taksówek. Przepisy dokładnie określają, że można parkować przed przekreślonym znakiem D-20 oraz za znakiem D-19. Jeżeli zaparkujemy przed znakiem D-19 oraz za znakiem D-20 grozi za to mandat dla kierującego innym pojazdem niż taksówka. Dla wielu kierowców oznakowania te są bardzo mylące i często źle interpretowane, ponieważ przekreślony znak jest często informacją, że za znakiem zakaz się kończy. Niestety w przypadku znaków D-19 i D-20 jest inaczej, po prostu należy znać przepisy o ruchu drogowym.