Jeśli kochasz jazdę samochodem i dobrze sobie radzisz w kontaktach z ludźmi, zawód taksówkarza może być dla ciebie świetnym rozwiązaniem. Aby zacząć jednak zarabiać w tej profesji, należy spełnić szereg ściśle określonych warunków oraz przejść przez badania psychologiczne oraz lekarskie.

Jak zostać taksówkarzem? Podstawowe wymagania

Aby zostać taksówkarzem, należy przede wszystkim:

  • ukończyć 21 lat,
  • mieć aktualne prawo jazdy kategorii B,
  • mieć prawny tytuł do dysponowania danym samochodem,
  • uzyskać zaświadczenie o braku zdrowotnych i psychologicznych przeciwwskazań do uprawiania zawodu taksówkarza,
  • ukończyć szkolenie z transportu drogowego lub posiadać dokumenty poświadczające o okresie przynajmniej 5 lat pracy w charakterze kierowcy zawodowego.

Co więcej, kandydat na taksówkarza nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa karne skarbowe oraz przeciwko: mieniu, wiarygodności dokumentów, środowisku, warunkom pracy i płacy, obrotowi gospodarczemu, bezpieczeństwu w komunikacji, jak również za inne przestępstwa związane bezpośrednio z zawodem taksówkarza. Każdy kierowca taksówki musi prowadzić również własną działalność gospodarczą.

Jakie dokumenty należy uzyskać? Jakie szkolenia trzeba przejść?

Każdy taksówkarz musi posiadać licencję uprawniającą do wykonywania tego zawodu. Aby ją uzyskać, należy złożyć wniosek z załącznikami (oświadczeniem o spełnianiu wymogu dobrej reputacji, wykazem pojazdów samochodowych, dowodem zapłacenia opłaty) do urzędu miasta lub gminy.

Licencję taksówkarza można otrzymać na:

  • przewóz pasażerów po jednej gminie,
  • przewóz po kilku leżących obok siebie gminach, jeśli zawarły one ze sobą odpowiednie porozumienie,
  • przewóz na terenie Warszawy lub innego miasta.

Oprócz wyżej wymienionych warunków, kandydat na taksówkarza musi w niektórych miastach liczących powyżej 100 tys. mieszkańców, przejść szkolenie w zakresie transportu drogowego taksówką, a następnie – zdać egzamin. Na początku warto sprawdzić w urzędzie miasta, czy takie szkolenie jest w ogóle wymagane. Jeżeli tak, należy zapytać o konkretne miejsce szkolenia, jego termin, zakres oraz opłaty. Należy zaznaczyć, że zarówno szkolenie, jak i egzamin są odpłatne.

Szkolenie w zakresie transportu drogowego taksówką z reguły trwa nie więcej niż 20 godzin. Po jego ukończeniu kandydat na taksówkarza uzyskuje odpowiednie zaświadczenie, które należy dołączyć we wniosku o przeprowadzenie egzaminu, a następnie złożyć wszystkie dokumenty w urzędzie miasta lub gminy. Podczas egzaminu sprawdzana jest wiedza kandydata na temat topografii miasta oraz przepisów prawa miejscowego.

Do tego, aby być taksówkarzem, trzeba posiadać własny samochód i być formalnie jego właścicielem, ewentualnie mieć auto w dzierżawie. Warto zaznaczyć, że licencję można uzyskać jedynie na konkretne auto – jeśli kupisz nowe, będziesz musiał uzyskać kolejną licencję. Tak samo wygląda procedura w przypadku zmiany numeru rejestracyjnego czy też zmiany korporacji, dla której dany taksówkarz pracuje.

Jakie badania musi przejść kandydat na taksówkarza?

Przyszły kierowca taksówki musi obowiązkowo przejść przez dwa badania: psychologiczne, określane również mianem „psychotestów” lub badania psychotechnicznego oraz lekarskie.

Pierwszy rodzaj badań odbywa się pod okiem wykwalifikowanego psychologa transportu, który sprawdza sprawność psychomotoryczną kierowcy. Specjalista na koniec tego badania wystawia oświadczenie o braku lub istnieniu pewnych przeciwwskazań do pracy w zawodzie taksówkarza.

Badanie lekarskie zazwyczaj przeprowadzane jest przez okulistę i laryngologa. Końcowa oświadczenie wydaje lekarz orzeczenia, który potwierdza istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania tego zawodu.