Spis treści artykuły

Jak rozliczać się na taxi?

Każda osoba, która chce świadczyć usługi na taksówce musi uzyskać licencję taxi na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką. Licencja jest wydawana przez odpowiednie organy na określony pojazd. Licencję wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta odpowiednio do miejsca zamieszkania lub siedziby działalności osoby, która się o nią ubiega.

Jak założyć działalność na taxi?

Po uzyskaniu licencji możemy założyć działalność gospodarczą na usługi taksówkarskie. W tym celu należy złożyć wniosek CEIDG-1 w urzędzie gminy lub miasta. We wniosku podajemy dane przedsiębiorcy takie jak NIP, adres siedziby, kod PKD 49.32.Z działalność taksówek osobowych, datę rozpoczęcia działalności oraz formę opodatkowania. Po paru dniach otrzymujemy numer Regon, a następnie w ciągu siedmiu dni od daty rozpoczęcia działalności należy złożyć druk zgłoszeniowy ZUA do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Formy opodatkowania na taksówce?

Przedsiębiorca ma do wyboru cztery formy opodatkowania: zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz kartę podatkową jednak może wybrać tylko jedną formę opodatkowania. Prowadzący działalność usług taksówkarskich najczęściej korzystają z karty podatkowej, która jest najprostszą formą opodatkowania.

Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić taksówkarze prowadzący działalność gospodarczą, którzy wykonują usługi transportowe wykonywane przy użyciu jednego pojazdu. Ta najprostsza forma opodatkowania nie wymaga rozliczania się przez biuro rachunkowe, toteż nie ponosi się dodatkowych kosztów działalności związanych z usługą księgową, zaś podatek który płaci nie jest wysoki i nie zależy od wysokości dochodu. Jest to korzystne dla przedsiębiorców, którzy nie osiągają zbyt dużych dochodów.

Wysokość podatku karty podatkowej wynika z obwieszczenia Ministerstwa Finansów. Wysokość stawki podatkowej jest uzależniona od rodzaju i zakresu wykonywanej działalności. Indywidualnie kwotę podatku dochodowego ustala naczelnik urzędu skarbowego, do którego podlegamy.

Jaki podatek na taxi przy karcie podatkowej?

Naczelnik przy ustalaniu wysokości podatku karty podatkowej kieruje się zakresem wykonywania działalności, liczbą mieszkańców miejscowości, w której jest wykonywana działalność oraz ilością zatrudnianych pracowników, jeżeli są zatrudnieni u danego przedsiębiorcy. W przypadku jednoosobowej działalności nie jest brane pod uwagę zatrudnienie innych osób. Co roku otrzymuje się nową decyzję na dany rok kalendarzowy, w której wysokość podatku może ulec zmianie.

Zobowiązania taksówkarza przy karcie podatkowej

Prowadzący działalność wykonujący usługi taksówkarskie, którzy płacą podatek w formie karty podatkowej zobowiązani są do ewidencjonowania przychodów za pomocą kasy fiskalnej oraz wystawiania rachunków czy faktur na żądanie klienta. Kopie dokumentów należy przechowywać w ciągu pięciu lat podatkowych. Podatek należy regulować do 7-go dnia każdego miesiąca, natomiast za grudzień należy dokonać wpłaty do 28 grudnia. Rozliczenie roczne należy złożyć do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym deklaracją PIT-16A.

Zobacz nasze inne porady: