Lex Uber – od kiedy wchodzi ustawa?

Od dnia 1 stycznia 2020 roku obowiązuje znowelizowana ustawa o transporcie drogowym, która wyrównuje wymagania dotyczące firm przewozowych, a którą potocznie nazwano lex Uber. Dzięki zastosowaniu nowej ustawy Polska ma możliwość zaistnieć na innowacyjnym rynku dla przewozu osób w Europie.

Co zmienia ustawa lex uber?

Ustawa nakłada nowe, bardziej restrykcyjne obowiązki na twórców aplikacji taxi i kierowców (czyt. taksówkarzy). Dotyczy głównie usankcjonowania firm przewozowych m.in. Uber, FreeNow i Bolt. Na każdego kierowcę, który będzie pracował z aplikacją Uber lub Bolt został nałożony obowiązek otrzymania licencji na przewóz osób. Zniesiono obowiązek zdawania egzaminu z topografii miasta, ponieważ tę rolę może pełnić GPS oraz mapy dostępne w aplikacjach. Natomiast aplikacja mobilna będzie mogła służyć jako taksometr.

Jakie będą efekty ustawy lex uber?

Nowa ustawa ma umożliwić zrównanie warunków pracy dla wszystkich przedsiębiorców wykonujących przewóz osób, ma zapewnić uczciwą i równą konkurencję . Mimo, że lex Uber obowiązuje od 1 stycznia 2020 to zapisy nowelizacji ustawy będą zastosowane tylko teoretycznie, mimo obowiązywania nie zostaną od razu zastosowane. Chaos będzie spowodowany brakiem kluczowego rozporządzenia ministra cyfryzacji, dotyczącego aplikacji mobilnej służącej do rozliczania opłaty za przewozy, jak i ministra finansów dotyczącego rozporządzenia odnośnie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

Czy kierowcy Uber mogą jeździć bez licencji?

Kierowcy korzystający z aplikacji Uber, FreNow czy Bolt nie mogą wykonywać przewozów od 1 stycznia 2020, aż do czasu otrzymania licencji, natomiast przez brak rozporządzeń nie mogą wykorzystywać dotychczasowych aplikacji mobilnych, za pomocą których były rozliczane przejazdy. Kierowcom współpracującym z nowymi firmami przewozowymi nie umożliwiono otrzymania licencji na nowych zasadach z dniem 1 stycznia 2020 roku, natomiast ich pojazdy nie otrzymały wpisu w dowodzie rejestracyjnym informacji, że auta są wykorzystywane do przewozu osób jako taksówka oraz nie określono w jaki sposób powinien być oznakowany pojazd.

Jak otrzymać licencje po wprowadzeniu lex uber?

Do otrzymania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką konieczne jest spełnienie odpowiednich warunków. Przede wszystkim nie można być skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne i skarbowe lub inne umyślne. Ubiegający się o licencję nie może mieć wydanego prawomocnego orzeczenia, które zakazywałoby wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Należy posiadać tytuł prawny do dysponowania pojazdem, którym będziemy świadczyć usługi taksówkarskie. Nie możemy mieć przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania zawodu kierowcy.

Gdzie złożyć wniosek o licencję taksówkarza?

Wniosek o licencję należy złożyć do urzędu gminy, na terenie której będziemy wykonywać przewóz osób. Jeżeli swoją działalność chcemy wykonywać na terenie kilku gmin ze sobą sąsiadujących, wniosek z odpowiednimi załącznikami składamy w urzędzie gminy, na terenie której mieszkamy lub znajduje się nasza siedziba. We wniosku należy podać okres na jaki ma być wydana licencja., możemy ubiegać się o nią na okres od 2 do 50 lat. Wniosek wraz z załącznikami można składać w formie papierowej lub elektronicznej, po wcześniejszym uiszczeniu odpowiedniej opłaty za wydanie licencji. Podstawą do otrzymania licencji jest wniosek spełniający wszystkie określone wymagania, które wynikają z przepisów. Licencję otrzymujemy w ciągu 30 dni i zawsze w formie papierowej.

Obowiązki taksówkarza dot. licencji

Wykonując przewóz taksówką mamy obowiązek mieć zawsze przy sobie otrzymaną licencję, która jest przypisana tylko dla ubiegającego się o nią i nie mają prawa posługiwać się nią osoby postronne. W trakcie wykonywania działalności może dojść do zmiany danych znajdujących się w licencji. W razie zaistniałej sytuacji jesteśmy zobligowani do złożenia wniosku o zmianę licencji na taksówkę. Od 1 stycznia 2020 roku kierowcy wykonujący usługi w zakresie przewozu osób dla Uber lub Bolt, mają obowiązek w taki sam sposób co dotychczasowi taksówkarze ubiegać się o licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

Zobacz nasze inne porady: