Kiedy zostajemy właścicielem pojazdu musimy liczyć się z dodatkowym kosztem jakim jest ubezpieczenie naszego auta. Podstawowym ubezpieczeniem, które jest wymagane od właściciela pojazdu jest ubezpieczenie komunikacyjne. Ubezpieczenie komunikacyjne wiąże się z ruchem lądowym pojazdów mechanicznych.

Ubezpieczenie w Polsce

W Polskim prawie obowiązkowym ubezpieczeniem pojazdu jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które potocznie nazywamy OC. Ubezpieczenie OC ma na celu ochronę posiadacza pojazdu od odpowiedzialności cywilnej za powstałe szkody związane z ruchem ubezpieczonego pojazdu. OC zapewnia również pokrycie szkód, które poniósł poszkodowany w wyniku kolizji. Do specyficznej grupy podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu OC możemy zaliczyć pojazdy zarejestrowane jako taxi.

Pojazdy zarejestrowane jako taxi a ubezpieczenie

Właściciele taksówek, których pojazdy zarejestrowane są jako taxi podlegają wyższemu ubezpieczeniu OC. Wynika to między innymi z faktu, że pojazdy te są bardziej eksploatowane co przyczynia się do zwiększonej ilości usterek, a to może mieć wpływ na zwiększoną ilość kolizji na drodze. Ciągłe przemieszczanie się po mieście oraz w dalszych trasach prowadzi do większego prawdopodobieństwa, że pojazd częściej może ulec kolizji. Presja oraz pośpiech jaki często wywierają pasażerowie na kierowcę taksówki, aby zdążyć na czas może doprowadzić do popełnienia błędu, który często kończy się kolizją z innym pojazdem. W trakcie wykonywania usługi taksówkarz może spowodować kolizję, w której zostanie poszkodowany pasażer.

Kogo chroni OC w taxi?

OC chroni kierowcę taksówki przed ewentualnymi roszczeniami poszkodowanego pasażera, które pokryje ubezpieczenie. Dla firmy ubezpieczeniowej jest to dodatkowy koszt, ponieważ roszczenia poszkodowanego za uszczerbek na zdrowiu mogą być dość wysokie. By móc porównać ubezpieczenie taksówki do pojazdu, który nie jest zarejestrowany na użytek działalności taksówkarskiej trzeba przyjąć konkretny model o tych samych parametrach.

Od czego zależy składka ubezpieczenia w taxi?

Do ustalenia składki ubezpieczenia OC jest branych kilka czynników. Im większa jest pojemność silnika, tym więcej zapłacimy za ubezpieczenie pojazdu. Nie bez znaczenia jest również wiek właściciela. Im młodszy jest kierowca pojazdu, tym ma mniejsze doświadczenie w prowadzeniu samochodów co przekłada się na zwiększone prawdopodobieństwo spowodowania kolizji na drodze. Do ustalenia składki OC jest brana jazda bezkolizyjna. Jeżeli właściciel pojazdu w ostatnim roku był sprawcą kolizji jego składka ubezpieczenia automatycznie wzrośnie. Ważną rzeczą jest czy samochód zarejestrowany jako taxi wykonuje swoje usługi w małym mieście powiatowym czy w dużej aglomeracji jak na przykład Warszawa. Różnice w ubezpieczeniu OC pojazdu zarejestrowanego jako taxi, a pojazdu do użytku prywatnego mogą sięgać nawet kilkuset złotych w zależności od firmy ubezpieczeniowej.

Zobacz nasze inne porady: