Kim jest dyspozytor taxi?

Dyspozytor taxi to praca dla każdego. To stanowisko może być objęte zarówno przez mężczyznę jak i kobietę. Dyspozytor to osoba odpowiadająca za odpowiednie wykorzystanie pojazdów, by móc zapewnić płynność w wykonywaniu przewozu osób taksówką. Nie trzeba spełniać szczególnych wymogów, nie jest obowiązkowa znajomość topografii miasta, ale trzeba spełniać kilka podstawowych warunków. Dyspozytor taxi to osoba, która współpracuje z taksówkarzami w danej korporacji taksówkarskiej.

Jakie zadania ma dyspozytor?

Jej zadaniem jest odbieranie telefonów od klientów i odpowiednie przekazywanie kursów taksówkarzom. Jest to osoba, która ma pierwszy kontakt z klientem i dlatego bardzo ważne jest, aby umiała odpowiednio reagować na różne zachowania osób zamawiających kursy. Dyspozytor powinien być uprzejmy dla klienta nie zważając na niegrzeczne zachowania ze strony zamawiającego kurs. Dobra komunikacja jest istotna również na linii dyspozytor a kierowca taksówki. Dyspozytor musi umieć zarządzać odpowiednio kursami, to znaczy przekazywać zamówienie kursu najbliżej znajdującemu się w danym obrębie kierowcy taxi tak, aby czas oczekiwania klienta na taksówkę był jak najkrótszy.

Dyspozytor taxi a aplikacja mobilna

Przy dostępnych aplikacjach, które pokazują nam lokalizację danego pojazdu, dyspozytor powinien umieć śledzić przemieszczanie się kierowców taxi, czyli odpowiednio odczytywać te dane, by móc prawidłowo przekazywać kursy poszczególnym kierowcom taxi. Umiejętność prawidłowego przekazywania kursów jest znacząca między innymi dla podniesienia standardu usług korporacji.

Obowiązki dyspozytora taxi

Dyspozytor musi nadzorować aktualny stan techniczny pojazdów. W razie awarii jednego z pojazdów musi umieć tak przekierować kursy pojazdów, aby żaden klient nie musiał długo czekać na taksówkę, co mogłoby wpłynąć negatywnie na opinię korporacji. Do zadań dyspozytora należy także dbanie o organizację napraw pojazdów jak i przeglądów. Dyspozytor musi kontrolować czy pojazd ma aktualny przegląd techniczny. Kolejnym zadaniem dyspozytora jest przestrzeganie czasu pracy kierowców i ich raportowanie. Do jego zadań należy nadzorowanie, czy któryś z kierowców nie przekroczył odpowiedniego czasu godzinowego w danym dniu.

Osoba, która chce podjąć pracę w korporacji taksówkarskiej na stanowisku dyspozytora nie musi mieć specjalnych kwalifikacji, ale musi mieć umiejętności organizacyjne. Mile widziane będą również umiejętności w prawidłowym komunikowaniu się z innymi ludźmi, odporność na stres i zdolność radzenia sobie w różnych w sytuacjach jak i pracą pod presją kiedy nastąpi konieczność dostosowania się do danej sytuacji. Dyspozytor pracuje samodzielnie lecz pod nadzorem..


Zobacz nasze inne porady: